SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Dags för Årsmöte
2023-05-29 08:19

Alla medlemmar inbjuds till årsmöte avsende säsongen 2022/2023.
Plats: Wegeli, Haverdals IP, Haverdal
Datum/tid: måndagen den 12 juni 2022 kl 18.30

Föredragningslista:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter samt träningsavgifter:
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 

d) Godkända revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år.

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1år, av vilka en skall utses till  ordförande; 

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.

13. Övriga frågor.

14. Årsmötet avslutas


Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får 
inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.


Nyhetsarkiv
Dags för Årsmöte2023-05-29 08:19
Vi är Kusten2022-12-14 16:09
Dags för Årsmöte2022-05-17 12:24
Unga Ledare2021-10-10 10:33
"BRIDE TO BE"2021-10-05 22:10
 
Våra samarbetspartners